Д-р Димчо Радев

Образование:

1969 – 1973 г. – средно професионално  образование  специалност
“Консервация и реставрация на паметници на културата” гр. Пловдив.

1985 – 1990 г. – BA&MA висше образование  в  Национална Художествена Академия,
София – катедра “Консервация и реставрация”.

2006 – 2009 г. – подготовка за придобиване на професионална и образователна степен Доктор -на  тема  Реставрация на култови съоръжения от опалена “in situ” глина и идолна пластика от керамика от периода на праисторията в България, Катедра Реставрация, Художествена Академия, София.

Членство в професионални организации:

  1990 – 1994 г. – Член на Обществото на практикуващите  реставратори в Германия.

  1991 г. – Член на Съюза на българските художници, секция „Реставрация”

  2005 – 2010 г. – Член на „Асоциация на реставраторите в България”

  Ангажименти  към държавни и общински институции:

  1976 – 84 г. – Археологически Музей гр. Пловдив – реставратор на артефакти  от опалена “in situ” глина  и идолна пластика от керамика.

  1990 – 91г. –  “Столична Библиотека” гр. София – главен  реставратор

  1991–  1995 г. – Министерство на културата – експерт в отдел “Опазване на паметници на културата”

  1993 – 94 г. – Секретар на комисията “Опазване на художествени паметници на културата” – Националнен съвет за опазване на паметниците на културата към Министерство на културата

  Работа:

  2019 – проект  ПОЗНАНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА – подготовка за деня на реставратора 13. октомври 2019 г. Първи етап на този проект е практическата реставрация на базата на научни изследвания и реставрационен дебат от различни поколения и международно участие върху Култова колона с художествена украса от неолитно селище Мурсалево, вдигната от автора на настоящия проект през 2014 г. от археологическия терен и престояваща във фондохранилище на Регионален исторически музей гр. Кюстендил до днес. През 2018 г. стартира проект Древните култури в мен – проект за реставратори, културолози, археолози, изследователи и ценители на изкуството, уменията на предците ни от историческите периоди мезолит и неолит.

  2018 –  ДРЕВНИТЕ КУЛТУРИ В МЕН – представяне на авторски проект за Реставрационни умения, Изследователски методики, Експозиционни решения, Реставраторски дебати, техники и събития, послание /слоган/ – Автентичност, Етичност и Ефективност в познанието за Керамични структури от периода на праисторията в България    Публичен проект за реставратори, изследователи, ценители и потребители на културно-исторически художествени ценности от ранната праистория, за артефактите от устойчиви структури, носители на художествените разкази и символи на предците ни преди писмеността в съвременната и знаковост.

  2017 – селекция на фрагменти с художествена украса от неолитните жилища в България за структурни и технологични изследвания,  художествената култура и техники на изпълнение на рисунката като духовна потребност в прехода от мезолитните пещерни обиталища към собствена вътрешната и външна украса на неолитните жилища е еднакво значима с уменията да създадат свой дом и собствен производствен продук за прехрана и сигурност за фамилията и общността. Проект Мезолитни обиталища и неолитни жилища – умения, технологии и увереност за поколенията.

  2017 – Подготовка на събитие в ателието на реставратора за Година на Европейското културно наследство и 1.  Ден на европейските реставратори – 2018 г.

  2016 – 2014,  раннонеолитно селище Мурсалево, край Благоевград – вдигане от терена на култова колона и фрагменти от художествената украса на неолитните жилища, реставрация на идолна керамика за екпозиция в НАИМ – БАН.

  2016 – 2005, Експозиция на Исторически музей гр. Правец – ежегодни реставрационни дейности върху художествената украса на икони, иконостасни елементи с полихромия и позлата, керамични структури с различна периодизация, етнографски предмети от различни видове дървесини, кожа, ювелирни ценности и накити.

  2014 – 2013, неолитно селище Капитан Андреево, край Свиленград и раннонеолитно селище Солницата, край Провадия – реставрация на идолна пластика и керамични съдове за изложба в НАИМ – БАН и за експозиция в Исторически музей Провадия.

  2012 – 2011, Художествена галерия Кърджали, реставрация на картини маслена живопис за юбилейна изложба посветена на патрона на галерията – Ст. Димитрова.

  2011 – 2010, неолитно и халколитно селище Солницата, Провадия – реставрация на идолна пластика и керамични съдове за изложба в НАИМ – БАН и експозиция в Исторически музей Провадия.

  2011 – 2010, Експозиция на Исторически музей г. Ботевград – реставрация на икони, елементи от иконостасната украса, етнографски предмети от различни видове дървесини с полихромия и позлата, женски накити и ювелирни ценности.

  2011 – 2005, International Womens Club Sofia, провеждане на образователни курсове по реставрация, рисуване и скулптура в ателието на автора.

  2010 – Регионален археологически музей, Пловдив – реставрация на стенописната украса на Зала на Директора на музея от 1882 г., и на елементи от интериора и екстериора на сградата с художествена украса.

  2009 – 2006, Художествена галерия Кърджали – изготвяне на методология и етапи на реставрация на над 300 бр. картини маслена живопис от фондохранилището на галерията.

  2008 – Есхара от гетската столица Хелис”, АИР „ Сборяново”, гр. Исперих, класическа в жанра, реализиране на  реставрационен проект по стандарта на автора на проекта – реставрационно документиране в процес на разкриване на есхарата на археологически терен, вземане на проби за изследване на структурните характеристики, отстраняване на водоразтворимите соли и калцитни отлагания върху декорираната повърхност, изпълнение на протекционно укрепване и конструктивна рамка за отделяне на есхарата от терена, изпълнение на омекотяваща подложка за транспорт и организиране на работно пространство в специализирано ателие за реставрация на глинени структури, изпълнение на всички реставрационни етапи, предаване на реставрираната есхара на музея в гр. Исперих и експониране в отреданата за есхарата експозиционна зала.

  2008 – Римска пътна станция Кастра Рубра, Харманли – изготвяне на методология за реставрация на залата с питусите и реставрация на част от градежните структури около централния вход на защитните кула и зидове.

  2007 –  Античен некропол на Сердика на ул. Позитано, София –  изготвяне на методология за консервация, изпълнение на протекционно укрепване, вдигане на гробниците с керамичен градеж от археологическия терен и транспортирането им в Национален исторически музей гр. София. Проектът е уникален по мащабите си до настоящия момент – голямата гробница е със собствено тегло 32 000 кг. а малката – 18 000 кг. Гробниците са експонирани в Ларгото на НИМ, София.

  2007 – Министерство на финансите, София, реставрация на витражи от Харалампи Тачев, изпълнени през 1924 г. във Виена. Повредите и деформациите на витражите са настъпили при бомбардировките на централните сгради на София по време на Втората световна война. В Централното фоайе на сградата в унисон с витражите са изпълнени цветни мраморни облицовки и пластични декорации.

  2006 – Храм Свети Архангел Михаил, Долнобешовишки манастир, край с. Долна Бешовица, общ. Роман, реализация на пореден етап от програма „Пътят към Храма” – разкриване на стенописната украса от края на 17 век, разкриване на текстове издраскани върху стенописната украса и консолидирането им.

  2006 – Художествена галерия Ст. Димитрово гр. Кърджали, стартиране на проект ”Спасителни реставрационни дейности за живописната колекция на художествената галерия пострадала от екстремни температурно – влажностна интервенция и висока степен на развитие  микрофлора и микрофауна във фондохранилището на галерията.

  2005 – изготвяне на проект Севтополис – Долината на тракийските владетели за реставрация и експониране на есхарите от Дворцовия комплекс и Тронната зала на Севтополис. Есхарите са вдигнати от археологическия терен през 1948 – 1952 г. и очакват реставрация повече от половин век.

  2004 – Сеславски манастир – Бисерът от Софийската Света гора. Изготвяне на проект за реставрация и социализация на стенописната украса на храма. Реставрацията и експониране на стенописната украса на манастирския  храм “Св. Николай Мирликийски” изисква цялостно проучване на дейностите изпълнявани през последните пет десетилетия.

  2004 – Паметник на Г. С.  Раковски, на централния площад на гр. Котел – реставрация на бронзовите релефи на значими котленски възрожденци.

  2003 – 2004, храм “Св Георги” кв. Горубляне, гр. София -реставрация на иконите от иконостаса,  на самия иконостас и на останалите елементи от художествената украса на интериора на храма.

  2002 – Учредяване на фондация Адорация, София с цел реставрация, експониране и популяризиране на културно-историческото наследство на България. Организиране на пленери, изложби и формиране на общество от реставратори, културолози, археолози, изследователи, ценители и потребители от страната и чужбина.

  2002 – Изложбен център Дюселдорф, Германия – участие с реставрационни документации, копия на ортодоксални икони, живопис, графика и рисунки на Катерина , Захари-Петър, Росица и Димчо Радеви.

  2002 – Храм Св. Димитър, Войнягово, край Карлово – изпълнение на проект за реставрация на стенописната украса, на иконостаса и на иконите в култова употреба.

  2002 – Данова къща в Старинен град Пловдив – реставрация на стенописната украса на фасадата и на дърворезбованата пластика по фасадата на къщата.

  2002 – Храм Св. Неделя Батак – изготвяне на реставрационна документация, реставрация на стенописната украса на патронната ниша на храма и организиране на фотоизложба отразяваща етапи на реставрационните дейности.

  2002 – Етнографски комплекс Балинова къща Батак – изпълнение на реставрационни дейности по етнографските предмети и изпълнение на ново изписване на фасадата на къщата.

  2001 – Резиденция на Посолството на Република Турция – реставрация на художествената украса в интериора  и  част от екстериора на сградата.

  2001 – Германски манастир “Св. Иван Рилски Чудотворец” – изографисване на нова патронната ниша на северната стена на манастирския храм.

  2000 –  Панагюрски колонии, храм Св. Иван Рилски Чудотворец – изготвяне на  авторски проект  и изпълнение на нова художествена  украса на вътрешното простанство на храма.

  1999 –  Музей за история на София, раннонеолитно селище Слатина  – вдигане от терена, реставрация, експониране  на Домашна пещ с врязана украса – VІ  хил. пр. Хр.

  1999 – 97,  Чекотински манастир – проектиране  и изпълнение на стенописната украса на Параклиса и на Игуменарницата на манастира.

  1997 – Софийски Университет – реставрация на картината ”Св. Климент Охридски” и изпълнение на нова позлата на рамката.

  1996 –  Национален Исторически музей гр. София – реставрация на иконите “Дейсис” и “Преображение Господне” от експозицията на музея.

  1995 – 94,  Есхара от тракийска надгробна могила, с. Левски, Карловско –  реставрация на есхарата разбита от иманяри. Експонирана в зала Тракология Археологически музей гр. Пловдив

  1995 –  Чекотински манастир – изпълнение на цялостна  декоративна украса на фасадите на манастира.

  1994 – 1993,  Музей за история на София, раннонеолитно селище Слатина – реставрация на Подиум към култова колона, опалена in situ глинена структура.

  1992 – 1991,  Музей за история на София, раннонеолитно селище Слатина – реставрация на Култова колона, опалена in situ глинена структура.

  1989 – 1990,   Археологически музей гр. Пловдив, Есхара от Дворцов комплекс Небет тепе, повторна реставрация на опалена in situ глинена структура.

  1986 – 1989 – Катедрален храм “Св. Троица” гр. Русе – реставрация на полихромирана дърворезбена украса с позлата по тавана, колоните, и елементи от проскинитариите.

  1986 – 1988,  Археологически музей гр. Пловдив,  – реставрация, реконструкция на липсващи фрагменти и предаване на експозиционен вид на Двустенни сребърни чаши от тракийска надгробна могила край с. Дуванлии, тип Боскореале.

  1988 – Mанастир “Св. Петка” в с. Копривец, Русенско – изпълнение на нови авторски икони за Царския регистър на иконостаса.

  1989 – Рилски манастир, Самоковската порта – изпълнение на нова стенописна декоративна украса на стените на колоните и тавана.

  1982 – 84,  Елен лопатар от раннонеолитно селище Мулдава, Асеновградско, повторна реставрация на уникалния керамичен съд, изследване на структурните му характеристики и изпълнение на копие за експониране в зала Праистория на Археологически музей гр. Пловдив.

  1980 – 1982, Енеолитно селище Лопките, с. Долнослав, Асеновградско – теренна реставрация на керамични съдове, идолна пластика от керамика и опалени in situ глинени структури.

  1979 – 1981,  Римски мозайки от Форума и перистилни сгради на Филипопол, реставрация на антични мозайки разкрити на обект Подлез Археологически, Музей по Тракология, гр. Пловдив