About dimcho

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far dimcho has created 4 blog entries.

Реализация на реставрационен проект Есхара от Дворцов комплекс на Небет тепе

ТЕХНИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Есхарата от Небет тепе в музейна среда 1. Описание на артефакта в експозиционна среда преди предстоящата повторна реставрационна намеса Есхарата в експозицията на  зала „Праистория”, Археологически музей, Пловдив преди постъпване за повторна реставрация [...]

Реставрация на Есхара от дворцовия комплекс на Небет тепе, Археологически музей гр. Пловдив

Реализация на проекта – 1989 – 90 г. Ръководител на археологическите проучвания – Атанас Пейков, датировка по Ат. Пейков – 13 в. пр. Хр. (след процеса на ререставрация и откритите допълнителни данни, датировката на есхарата  се отнася към ІV в. пр. [...]

Повторна реставрация на зооморфен съд Елен – ранен неолит, VІ хил. пр. Хр.

Повторна реставрация на зооморфен съд Елен – лопатар от раннонеолитно селище Мулдава, VІ хил. пр. Хр., Археологически музей гр. Пловдив, реализация на проекта 1979 – 1984 г. Мотивация за ререставрация: компрометирано цялостно визуално въздействие на автентичността на [...]