Добре дошли – реставратори, културолози, археолози, университетски преподаватели, студенти, IT специалисти, колекционери, ценители, почитатели от различни поколения и нива на потребление


Пътят ми на реставратор е възпитание за познание, за умение и за образование.

Път на вяра, любов и подготвеност за търсене на светлина за уменията на поколенията, за материализираната духовност и художествен разказ на пещерните художници и обитатели на карстовите природни домове и създатели на  домашната естетика и интелект на неолитните и енеолитни хора.

Научното общение в тази сфера води да успешни решения.

Открития дебат дава резултат за миналото, настоящето и бъдещето,  за технологичните познания и художествени умения, за духовната вселена на поколенията преди нас.

 

 Благодаря Ви

 Д-р Димчо Радев