Реализация на реставрационен проект Есхара от Дворцов комплекс на Небет тепе

ТЕХНИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Есхарата от Небет тепе в музейна среда 1. Описание на артефакта в експозиционна среда преди предстоящата повторна реставрационна намеса Есхарата в експозицията на  зала „Праистория”, Археологически музей, Пловдив преди постъпване за повторна реставрация [...]