Реставрация на Есхара от дворцовия комплекс на Небет тепе, Археологически музей гр. Пловдив

Реализация на проекта – 1989 – 90 г. Ръководител на археологическите проучвания – Атанас Пейков, датировка по Ат. Пейков – 13 в. пр. Хр. (след процеса на ререставрация и откритите допълнителни данни, датировката на есхарата  се отнася към ІV в. пр. [...]