Повторна реставрация на зооморфен съд Елен – ранен неолит, VІ хил. пр. Хр.

Повторна реставрация на зооморфен съд Елен – лопатар от раннонеолитно селище Мулдава, VІ хил. пр. Хр., Археологически музей гр. Пловдив, реализация на проекта 1979 – 1984 г. Мотивация за ререставрация: компрометирано цялостно визуално въздействие на автентичността на [...]