ДЕЙНОСТИ

Kонсервация и реставрация

 • археологически култови артефакти от опалени in situ глинени структури;
 • археологическа идолна пластика от керамика;
 • археологическа керамика с художествена украса;
 • археологически ценности от метал – злато, сребро, мед, бронз и желязо;
 • етнографски ценности от керамика, дървесина, метал и камък;
 • картини маслена живопис върху ленена основа от държавни галерии и частни колекции;
 • храмова художествена украса – икони – темперна техника върху дървена основа;
 • иконостаси, царски двери и храмова дърворезбена украса с полихромия и позлата;
 • храмова стенописна украса в различни техники и технология;
 • стенописна украса в обществени сгради и домашен интериор;
 • щукатурна пластична украса и гипсови релефи от интериора и екстериора на архитектурни сгради.

Oбразователни програми и индивидуални курсове

 • по всички гореописани реставрационни жанрове;
 • лекции по технология на полимерните консолиданти и свързватели за глинени и керамични структури;
 • рисуване от натура с графични материали;
 • рисуване в живописни техники – маслени, темперни и казеинови бои – копия по уникални оригинали;
 • скулптиране с обикновени и изпичащите се глини, каолин и шамот;
 • копия от полимерни материали и гипсови отливки.

Oрганизиране на семинари, конференции, изложби, уьркшопове и пленери

 • самостоятелни фото, видео и интерактивни изложби- мезолитно и неолитно художествено наследство;
 • пленери и работилници /уьркшопове/ за реставратори, културолози, изследователи и ценители;
 • участия в регионални, национални и международни събития посветени на художествените умения на праисторическия човек.